Europeiska Rymdorganisationen - Wisby Strand - Congress & Event

Europeiska rymdorganisationen ESA

Den 3-7 juni 2007 hölls den stora internationella rymdkonferensen ”18th ESA Symposium on European rocket and balloon programmes and related research” på Wisby Strand. Som namnet avslöjar var detta det 18:e symposiet i ordningen och det var fjärde gången som det hölls i Sverige. 
 
Den europeiska rymdorganisationen ESA arrangerar tillsammans med olika värdnationer symposiet vartannat år i syfte att belysa gemensamma frågor kring forskning som utförs med hjälp av sondraketer och höghöjdsballonger. Årets medarrangörer var Rymdbolaget och den svenska Rymdstyrelsen. Symposiet lockade 250 deltagare från stora delar av världen, vilket är rekord i sammanhanget.

Under fyra dagar diskuterades rymdverksamhet som i stor utsträckning är knuten till Rymdbolagets operationella bas Esrange Space Center strax utanför Kiruna. Flera av de deltagande rymdföretagen valde också att presentera sin verksamhet i den utställning som pågick parallellt med alla föredrag. Hela arrangemanget avslutades med ett mycket uppskattat föredrag av Sveriges egen astronaut Christer Fuglesang.

Redan för tio år sedan var Visby en av de platser som diskuterades när Sverige skulle stå som värd för ESA:s stora kongress. Men då föll det på bristen på lämplig lokal och kongressen hölls istället på Öland. När Wisby Strand nu stod klar lagom till 2007 års kongress tvekade inte Stig Kemi, chef för raket- och ballongverksamheten på Esrange Space Center, att föreslå att kongressen skulle förläggas till Visby.

"Att vi har förlagt konferensen till Visby beror på att vi vid dessa konferenser vill visa olika delar av vårt vackra land för våra kollegor inom rymdbranschen och nu har turen kommit till den underbara ön Gotland", säger Stig Kemi.

Stig Kemi är så här i efterhand mycket nöjd med beslutet att förlägga konferensen till Gotland och Wisby Strand.

"Det har fungerat otroligt bra, både med arrangemangen i själva kongresshallen, med hotellen och den kringliggande miljön. Alla har varit överförtjusta, inte minst våra utländska deltagare. Wisby Strand ligger på en så fantastiskt fin plats. Många av deltagarna har också sagt att de vill komma tillbaka till Gotland som turister någon gång i framtiden", berättar han.

Christer Fuglesang

© Roger Schederin

Stig Kemi

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-03-20   Ansvarig: Sara Hullegard
NT Management AB | Strandv 4 | SE-621 55 Visby, Sweden | Ph: +46 498 651100 | Fax: +46 498 651110 | E-mail: