The Baltic Sea Convention - Wisby Strand - Congress & Event

Under fem sommarvarma dagar 24-29 juni 2007 samlades representanter från alla nio Östersjöländer för att diskutera både utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen. Temat för det allra första Baltic Sea Convention var "att skapa det goda samhället". Bland deltagarna fanns ett stort antal ledande personer från näringslivet, kultursektorn och kyrkan liksom politiker, ambassadmedarbetare och andra offentliga representanter på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Bakom The Baltic Sea Convention står Socialetiska institutet och Stiftelsen Theobalt i samarbete med Sidas Östersjöenhet och Gotlands kommun. Tanken från initiativtagarna är etablera en oberoende mötesplats i Östersjöregionen, med möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar såsom åtgärder inom miljöområdet, utveckling av demokratin, sociala problem och de långsiktiga ekonomiska trenderna inom regionen. Dessutom fanns etiska frågor på programmet, vilket bidrog till att samla företrädare från många av de olika nätverk och organisationer som arbetar för gränslöst samarbete och en hållbar utveckling.

Vårt gemensamma hav och diskussionerna kring Östersjöregionens identitet löpte som en röd tråd genom programmet. Stor uppmärksamhet, inte minst från media, riktades mot företaget NordStreams presentation av den rysk-tyska gasledning som planeras i Östersjön. Företaget hade dessutom satsat på en påkostad monter på entréplanet dit gäster och allmänhet välkomnades för att ta del av information om projektet.

Det var inte bra prat som fyllde mötesarenan. Wisby Wind Quintet lyckades rama in talarna med musik och dans. Huvudnumret var en högklassig kvällskonsert med Baltic Youth Orchestra under ledning av Robertas Servenikas.

Inger Harlevi, tillsammans med biskop Lennart Koskinen initiativtagare till Baltic Sea Convention, är så här efter avslutad kongress nöjd med arrangemanget i Wisby Strand.

"Det har fungerat jättebra. Wisby Strand har stor flexibilitet och vi har kunnat ta hand om olika kategorier av besökare. Logistiken i huset fungerar, allt finns samlat på ett ställe samtidigt som det finns möjlighet till enskilda möten. Det som imponerat mest på besökarna är naturligtvis att arenan ligger precis vid havet samtidigt som den medeltida staden och hela dess utbud finns inom någon minuts promenadavstånd", säger Inger Harlevi.

Tanken är att Baltic Sea Convention ska får en uppföljning på Wisby Strand Congress & Event redan 2009 och därefter återkomma vartannat år.

Nio nationers flaggor vajade vid Wisby Strand

 

Inger Harlevi & Lennart Koskinen

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-03-20   Ansvarig: Sara Hullegard
NT Management AB | Strandv 4 | SE-621 55 Visby, Sweden | Ph: +46 498 651100 | Fax: +46 498 651110 | E-mail: