Verksamhetsbeskrivning - Wisby Strand - Congress & Event

Verksamhetsbeskrivning

Personlig service, flexibilitet och kvalitet
Wisby Strand Congress & Event är en plats för möten och evenemang under hela året! Det unika geografiska läget i kombination med den attraktionskraft Gotland besitter skapar en plattform för skilda evenemang av olika karaktär och syfte.

Verksamheten skall ha en stark lokal förankring och genom sitt breda utbud attrahera såväl lokala besökare som tillresta. Wisby Strand skall kunna vara totalleverantör av samtliga tjänster och produkter som krävs för det kompletta möte­sarrangemanget.

­En föru­tsättning för en långsiktig god utveckling är att verksamheten präglas av ett medvetet kvalitetstänkande.

­Personlig service, flexibilitet och kvalitet är nyckelord för oss! Våra värdegrunder skall prägla och genomsyra hela verksamheten.

Vision

­Wisby Strand Congress & Event skall aktivt utveckla Gotland till den mest attraktiva mötesplatsen i Sverige tillsammans med sto­rstadsregionerna.

Vistelsen hos oss skall alltid präglas av omsorg, kvalitet & professionalism. Våra kvalitetsambitioner skall alltid genomsyra verksamheten och vi skall i alla avseenden överträffa kundens förväntningar.

Såväl kunder som enskilda gäster ska uppleva oss som det mest prisvärda alternativet!

Välkommen!

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-03-27   Ansvarig: Helena Eriksson
NT Management AB | Strandv 4 | SE-621 55 Visby, Sweden | Ph: +46 498 651100 | Fax: +46 498 651110 | E-mail: